Skip to content

iBalans med KBT

Hemsida, logotyp + grafisk profil & visitkort
iBalans KBT

Ett härligt samarbete med Ing-Marie, som driver iBalans med KBT, resulterade i ett helhetsprojekt. Där jag hjälpte henne med att ta fram en logotyp med tillhörande grafisk profil samt utformning av visitkort. Därefter bearbetade jag textmaterial och designade hennes hemsida – med hjälp av fantastiska foton av Asserlind Photography.

iBalans med KBT håller till i H.E.A.L.s lokaler, vilket är ett projekt jag även tog mig an – se mer om det här.