Skip to content

Allmänna villkor & Integritetspolicy

Allmänna Villkor

Insamlandet att personuppgifter och information på www.erikaelinor.se och verksamheten Erika Elinor Creative Studio ansvarar jag, Erika Zakariasson, över.

Genom att du köper tjänster eller produkter via Erika Elinor Creative Studio binder du dig till följande villkor:

Pris och Betalning

Varje tjänst anges med pris exklusive moms och betalning sker via faktura.

Erika Elinor Creative Studio förbehåller sig rätten att avböja uppdrag. Om förskottsbetalning har skett, sker återbetalning inom 10 dagar från det att en skriftlig uppsägning lämnats.

Jag reserverar mig för prisändringar samt feltryck i prislistan.

Leverans

Varje tjänst är specialtillverkad och levererad efter överenskommelse. Det finns som ambition att i möjligaste mån tillgodose dina önskemål. Kontakta mig för mer info angående detta.

Erika Elinor Creative Studio förbehåller sig rätten att ändra, ställa in samtal och tjänster eller ändra datum och tider på grund av exempelvis sjukdom.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller inte vid en specialtillverkad tjänst eller produkt som skräddarsytts till dig / ditt företag.

När tjänsten levererats så likställs det med att du som beställare har samtyckt till att leverans av tjänst eller produkt påbörjas under ångerfristen vilket medför att ångerrätt ej kan göras gällande.

Vid godkännande av offert för digitala tjänster måste tjänsten avbokas senast 48 timmar efter sagda godkända offert. All skriftligt godkännande av offert, oavsett kanal, är bindande.

Meddelande om utövande av ångerrätt skickas via e-post till info@erikaelinor.se så snart som möjligt. Eventuell återbetalning sker inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej som ångrande av köp.

Copyright

Illustrationer, kompositioner och produkter är designade av Erika Elinor Creative Studio och är skyddade av upphovsrättslagen. Vänligen respektera att det inte är tillåtet att reproducera eller sprida dessa på något sätt. Förekomst av kopior tillåts dock, om upphovsmakaren krediteras.

Används icke egendesignat material så är dessa godkända för kommersiellt bruk eller så anges dess upphovsmakare.

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur process ser ut för Erika Elinor Creative Studio angående insamling och behandling av dina personuppgifter och anger dina rättigheter. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

Det måste alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund, för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter. Dataskydd och integritetsfrågor är ett ansvar och därför kan det hända att denna policyn uppdateras. Som huvudregel behandlas dina personuppgifter med ditt samtycke, efter att du informerats om behandlingen av din personliga information.

Genom att använda dig av tjänster hos Erika Elinor Creative Studio accepterar du denna Integritetspolicy och dess behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också användandet av elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Cookies

Erika Elinor Creative Studio använder cookies på www.erikaelinor.se för att förbättra din användarupplevelse samt att kunna mäta antalet besökare. Det innefattar analysverktyg som hanteras av tredje part, vilket är Google som används för detta. Programmet sparar aldrig någon personlig information om dig som besökare när besöker denna webbplats. Skulle du vilja stänga av cookies kan du göra det i din webbläsare.

Behandling av personuppgifter

Denna Integritetspolicy täcker all data som samlas in om dig, till exempel från webbplatser, formulär, sociala media, kontakt per telefon och e-post.

E-post, SMS och annan elektroniskt buren kommunikation omfattas av GDPR. Detta genom att avsändare och mottagare redan gör sig känd genom sådan kommunikation. Om du kommunicerar via e-post eller annan form av kommunikation behandlas den och dess information för att besvara din förfrågan, hantera överenskommelser eller liknande. Det finns möjlighet för återkoppling till dig via e-post och annan kommunikation under vårt samarbete och utförande av tjänst.

När och hur delar vi personuppgifter med andra

Dina personuppgifter kommer inte säljas eller på annat sätt förmedlas till tredje part utöver vad som anges i denna policy om du gett tillstånd att göra det.

Erika Elinor Creative Studio kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje partners enligt beskrivningen nedan, detta för att kunna genomföra de avtalsmässiga åtagandena gentemot dig. För att din information ska hanteras säkert så följs legala, tekniska och organisatoriska krav.

Överföring till tredje part

Dina personuppgifter lagras och hanteras hos samarbetspartners, systemleverantörer, molntjänstleverantörer och liknande partner. Detta för att kunna utföra åtagandet gentemot dig. Dina uppgifter kommer inte delas till tredje part som på något sätt kolliderar med angivna ändamål eller lagliga grunder.

Överföring till länder utanför EU/ESS

Erika Elinor Creative Studio använder e-postprogrammet Mailchimp, en molntjänst som ligger utanför EU. Mailchimp är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter. Genom att godkänna denna Integritetspolicy så bekräftar du att din information kommer att överföras till Mailchimp för behandling. Du kan alltid avbryta din registrering när som helst för samtliga e-postkampanjer, varje e-postmeddelande innehåller en länk för att avsluta prenumerationen. Läs mer om Mailchimps sekretesspolicy här – https://mailchimp.com/legal/

Utöver detta sker ingen övergripande överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS. Skulle det komma att krävs i ett enskilt fall att dina personuppgifter överförs till ett sådan land kommer samtycket av berörda parter göras först, och/eller säkerställas att överföringen är laglig på andra sätt. Åtgärder kommer alltid att vidtas för att din information ska hanteras på rimliga legala, tekniska och organisatoriska sätt och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ESS.

Myndigheter

Nödvändig information kan komma att lämnas till myndigheter om det finns skyldighet att göra det enligt lag eller om du har godkänt det.

Vid frågor eller funderingar, hör av dig!

Du har rätt att kontakta Erika Elinor Creative Studio om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse eller överföring. Samt för att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas, då har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Erika Zakariasson
info@erikaelinor.se

—–

Senast uppdaterad: December 2020

Copyright © 2020 · Erika Zakariasson – Erika Elinor Creative Studio