Skip to content

Hur du tar fram en grafisk profil

En grafisk profil är hjärtat av ditt varumärke – det underlättar att hålla en tydlig röd tråd i kommunikationen utåt, för att kunna skapa en konsekvent igenkänningsfaktor oberoende av vilken kanal som används.

När jag tar fram en strategisk grafisk profil utgår jag alltid från:
» Företagsnamn
» Målgrupp
» Karaktärsord
» Bransch
» Symbolik

Din grafisk profilmanual sammanställs i ett dokument, där tanken är att den ska vara lätt att ha till hands när du eller någon du tar hjälp av ska skapa material/innehåll åt ditt varumärke.

Det kan skilja i storlek på dokumentet beroende på hur detaljerad den behöver vara, där oftast stora företag har en väl genomarbetad profilmanual. Men som småföretagare räcker det oftast med ett A4 då man som mest är några få som tar del av den.

Grafisk profil

En grafisk profil eller visuell identitet består av logotyp, färger, typsnitt, etc. som tydliggör hur ditt varumärke visuellt bör kommunicera. Detta för att få kontinuitet och långsiktigt stärka ditt varumärke.

Logotyp

En logotyp bör spegla hur du vill att andra ska uppleva ditt varumärke där en utgångspunkt är subtil (eller direkt) symbolik på olika sätt. Fördelaktigen har du olika varianter av logotypen för olika sammanhang.

Färg

Olika färgnyanser väcker olika känslor, enligt studier i färgpsykologi, som kan vara en fördel att ta hänsyn till. Varumärkesfärger utgår oftast från en primär, en-tre kompletterande samt en ljus/vit och mörk/svart.

Typsnitt

Val av typsnitt kan även det stärka karaktären av ditt varumärke då olika typsnitt kan indikera till vem du vänder dig. Oftast finns 1 primärt typsnitt för rubriker, 1 för brödtext/underrubrik och 1 för det mer kreativa uttrycket.

Andra element

Mönster, moodboard, mallar… din grafisk identitet kan även innehålla andra element som är viktiga att ta hänsyn till för att behålla och kontinuerligt ha en tydlig visuell kommunikation.

Vill du ta del av fler tips som stärker ditt varumärke?

Ta del av min workbook helt gratis!

Frågor? Eller vill du boka in en kostnadsfri konsultation?