Skip to content

Min arbetsprocess i 6 steg

Hur min arbetsprocess generellt ser ut…

1. Uppstartsmöte

Vi pratar igenom dina tankar och idéer för att få en tydlig bild av ditt unika behov och hur vi kan samarbeta för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

2. Offert

Jag skickar en offert till dig som tydligt specificerar projektet, leveranstid och villkor som måste godkännas före projektet påbörjas.

3. Material

Du lämnar in relevant material och önskad inspiration (via mail eller WeTransfer) till mig, som vi tar ett snabbt telefonmöte om utifall några frågor uppstått.

4. Projektstart

Nu börjar det roliga när jag designar och ger liv till i dina önskemål. Under denna process har vi, om behov finns, sporadisk kontakt via mail eller telefon.

5. Utkast

Du får ta del av ett första utkast av projektet, för att kunna komma med feedback och ändringar ifall det är något vi missat i kommunikationen sinsemellan.

6. Leverans

Projektet är klart! Jag levererar det till dig och finns behovet så tar vi ett överlåtelsesamtal. Sedan hoppas jag innerligt att du är nöjd och vill ge mig ett gott omdöme.

Frågor? Eller vill du boka in en kostnadsfri konsultation?

Fler tips och tankar från mig...