Skip to content

5 tips till bättre konvertering på din hemsida

  1. Det viktiga på din hemsida är att besökaren förstår vad du erbjuder och vad hen kan ha förväntningar på dig. Därför är det viktigt att fokusera innehållet mot besökaren.
  2. Texten på din hemsida bör vara kortfattad och välarbetad, där det mest väsentliga tydligt framgår, så att besökaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om dig och ditt företag.
  3. Din hemsida bör vara lättnavigerad där menyn är enkel och tydlig så besökaren inte tvekar var viss information finns. Det är onödigt att tappa besökaren för att hen behöver leta eller inte hittar.
  4. En slogan ska vara det första som syns på din hemsida och ska snabbt beskriva vad du gör, för vem, hur du är annorlunda och var någonstans (geografiskt – om det är viktigt).
  5. När besökaren landar på din hemsida så bör det finnas en tydlig CTA = Call to Action (uppmaning till handling) som guidar hen dit du önskar.

Känns det svårt? Jag kan hjälpa dig! Jag har stor erfarenhet att gå över textmaterial och bearbeta den för att få ut respektive del, så att din hemsida får chans till ökad konvertering.

Frågor? Eller vill du boka in en kostnadsfri konsultation?