Skip to content

Vad du bör överväga inför en ny hemsida

Är du i startgroparna för en egen hemsida eller känner att din nuvarande saknar något?

Att noga arbeta igenom innehållet på din webbplats är viktigt då den bör spegla ditt varumärke men även vara ett stöd för dig på vägen mot framgång.

Funktion & Syfte

Det viktigaste är att veta vad du vill att din hemsida ska göra för dig. Handlar det om att ge besökaren information eller vill du driva försäljning? Den bör fylla en funktion och vara som ett verktyg för dig.

Call To Action

…eller en tydlig länk är den stora drivkraften med din hemsida. Det är genom dessa knappar/länkar du skapar syftet med din hemsida och får besökaren att navigera sig dit du önskar.

Navigering & Sidstruktur

Tänk noga igenom vad som är mest nödvändigt och i vilken ordning informationen ska ligga på din hemsida. Ingen vill behöva klicka vidare på flera olika sidor. det viktigaste ska synas först!

Text

Textinnehållet är som en stark grund likt byggstenarna för att kunna bygga ett hus. Lägg fokus på den som läser och använd ett språk som är lättförståeligt men glöm inte att våga vara personlig.

Bilder

Att ha snygga och proffsiga bilder på ens hemsida är väldigt viktigt! Foton är något vi som människor automatiskt lägger märke till, vilket höjer upplevelsen på din hemsida och skapar förtroende.

Frågor? Eller vill du boka in en kostnadsfri konsultation?